ทำเว็บ สร้างเว็บ สร้างเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บ รับทำเว็บไซต์ ด้วยทีมงานมืออาชีพ
   ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
     ถังเก็บน้ำ
     ถังดักไขมัน
     ถังแช่น้ำแข็ง
     ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
     ระบบบำบัดน้ำเสียรวม
   สินค้าใหม่ > ประตูไฟเบอร์กลาส
   แค็ตตาล็อคสินค้า
27 ตุลาคม 2559
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           
ทำเว็บ สร้างเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บ
ทำเว็บ สร้างเว็บ สร้างเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บ รับทำเว็บไซต์ ด้วยทีมงานมืออาชีพ
  เกี่ยวกับเรา
                                                       หน้าที่และความรับผิดชอบ ของห้างฯ
  • จำหน่ายผลิตภัณฑ์      ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป  ถังเก็บน้ำขนาดเล็ก ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่                              ถังดักไขมัน     ถังแช่น้ำแข็ง      ประตูไฟเบอร์กลาส      และระบบบำบัดน้ำเสีียรวม  ไฟเบอร์กลาส
  • วัสดุถังของทางห้างฯ  ประกอบด้วย  ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง   (FIBER GLASS REINFORCE PLASTIC; FRP.)   มีความแข็งแรงทนทาน    และ  โพลีเอทธิลลีน  (POLY  ETHYLENE; PE.)  มีความยืดหยุ่นแข็งแรง
  •  ผลิตภัณฑ์ของ    ทางห้างฯ    มีหลากหลายขนาด     เพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้ตามความถูกใจและพึงพอใจมากที่สุด 
  • ออกแบบ/ ประยุกต์    และผลิตระบบบำบัดน้ำเสีย    ทุกประเภทอาคาร ทุกปริมาณน้ำเสีย     โดยออกแบบภายใต้ข้อกำหนดด้านวิศวกรรมสิ่่งแวดล้อม 
  • รับประกัน   คุณภาพตัวถัง     และเน้นบริการหลังการขาย     วิศวกรพร้อมเข้าหน้างาน  และ ให้คำปรึกษา ตลอดอายุการใช้งาน


            "  ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐดนย์ แซนเอ็นจิเนียริ่ง  เห็นความพึงพอใจของทางลูกค้า เป็นสำคัญ "

  ผลิตภัณฑ์
ถังเก็บน้ำ 
WATER  STORAGE  TANK

การใช้งาน:ใช้สำหรับบรรจุน้ำ
       เพื่อการอุปโภค-บริโภค

วัสดุ: ผลิตจากไฟเบอร์กลาส
       เสริมแรง/FRP.
      หรือ โพลีเอทธิลีน/PE.

รูปทรง: ทรงกระบอก กรวยแก้ว แอปเปิ้ล
       ทรงกลม ทรงแค็ปซูล

ปริมาตรถัง:ตั้งแต่ 500 ลิตร
             ถึง 60,000 ลิตรข้อมูลเพิ่มเติม>>>.


 

ถังดักไขมัน
GREASE TRAP

การใช้งาน:ใช้สำหรับแยกน้ำมัน-ไขมัน
     จากส่วนครัว(Kitchen)
  ซักล้างและอื่นๆ(Waste)

วัสดุ;ผลิตจากไฟเบอร์กลาส
เสริมแรง/FRP.
หรือ โพลีเอทธิลีน/PE.

รูปทรง: สี่เหลี่ยมมน ทรงกลม
ทรงแค็ปซูล

ปริมาตรถัง:ตั้งแต่ 15 ลิตร
ถึง 22,500 ลิตร

  
 ข้อมูลเพิ่มเติม>>>

 
 

ถังแช่น้ำแข็ง 
ICE COOLER BOX

การใช้งาน:
ใช้สำหรับบรรจุน้ำแข็ง

วัสดุ:ผลิตจากโพลีเอทธิลีน/ PE.
 
รูปทรง: สี่เหลี่ยมมน 


ปริมาตรถัง: 40  60 80  100 120 150
200  300 450 และ  800  ลิตร
 

ข้อมูลเพิ่มเติม>>>.ถังบำบัดน้ำเสีียสำเร็จรูป 
PACKAGE OF WASTEWATER 
TREATMENT  TANK

การใช้งาน:
ใช้สำหรับบำบัดน้ำเสีย
ได้แก่ น้ำเสียส้วม(Soil)
น้ำเสียซักล้างและือื่นๆ(Waste)
และน้ำเสีย  ครัว(Kitchen)
หลังผ่านการดักไขมันแล้ว 

วัสดุ: ผลิตจากไฟเบอร์กลาส
เสริมแรง/FRP.
หรือ โพลีเอทธิลีน/PE.

รูปทรง: ทรงกลม
ทรงแค็ปซูล

ปริมาตรถัง: ตั้งแต่ 600 ลิตร
ถึง 22,500 ลิตร
 

 ข้อมูลเพิ่มเติม>>>.
 
  ระบบบำบัดน้ำเสียรวม/ ประยุกต์
 
 


 
 
ระบบบำบัดน้ำเสียรวม
WASTEWATER  TREATMENT  PLANT

แบรนด์. กรีน-เทค

 
ชนิดของระบบ:  เติมอากาศแบบตะกอนเร่ง  
 (ACTIVATED SLUDGE)
 
ประเภทของน้ำเสีย:  สามารถรองน้ำเสียชุมชน  ประเภทอาคารชุดพักอาศัย โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ภัตตาคาร อื่นๆ เป็นต้น ซึ่งมีขนาดใหญ่ มีปริมาณน้ำเสียมากซึ่งเป็นน้ำเสียส้วม(SOIL) น้ำเสียจากการอาบน้ำ ซักล้างและอื่นๆ (WASTE)รวมทั้งน้ำเสียครัว (KITCHEN) ซึ่งเกิดจากการประกอบอาหาร การล้างจาน (หลังจากผ่านถังดักไขมันแล้ว)
 
กระบวนการบำบัด: หลังจากน้ำไหลผ่าน ส่วนเกรอะแยกกากตะกอนแล้ว จะไหลเข้าสู่ส่วนเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง(Activated Sludge,AS) ซึ่งเป็นระบบเติมอากาศ โดยอาศัยจุลินทรีย์ ชนิดต้องการออกซิเจน (Aerobic Bacteria)ในการบำบัด โดยจุลินทรีย์เหล่านี้   จะใช้สารอินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ำเสียเป็นอาหาร  เมื่อสารอินทรีย์ในน้ำเสียถูกใช้ไป ค่าความสกปรกก็จะลดลงไปด้วย  โดยที่ความสกปรกของน้ำเสียจะเปลี่ยนรูปจากสารอินทรีย์ ที่ละลายน้ำ เป็นปริมาณจุลินทรีย์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแยกออกจากน้ำได้   โดยภายในถังเติมอากาศ จะติดตั้งเครื่องเติมอากาศแบบ AIR BLOWER เพื่อเติมอากาศให้กับระบบอย่างเพืยงพอ และกวนผสมจุลินทรีย์กับน้ำเสียให้เข้ากัน   โดยไม่มีการแยกชั้นออกจากกันภายในถังนี้ และน้ำที่ผ่านถังเติมอากาศจะไหลไปส่วนตกตะกอน  เพื่อแยกตะกอนจุลินทรีย์ออกจากน้ำ    ส่วนน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะไหลออกสู่ท่อระบายน้ำ
สาธารณะต่อไป
 
วัสุด : ผลิตจากไฟเบอร์กลาสเสริมแรง 
          (FIBER GLASS REINFORCE PLASTIC,FRP.)
        ป้องกันการกัดกร่อนของกรด - ด่าง ได้เป็นอย่างดี 
 
 
NATTHADON SANENGINEERING LTD.,PART.
88/56 Moo 9 Omnoi, Kratumban, Samutsakorn 74130
Engine by MAKEWEBEASY